/ Uutinen

Yrittäjyyskasvatuksen menestys edellyttää johtamista ja yhteisiä linjauksia – yrittäjyyskasvatusfoorumi asettaa tavoitteet tulevalle vaalikaudelle

Yrittäjyyskasvatuksen keskeiset toimijat Suomessa esittävät, että seuraavalla vaalikaudella panostetaan yrittäjyyskasvatuksen valtakunnalliseen ohjaukseen sekä oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen johtamiseen ja opettajien valmiuksien kehittämiseen.

Tutkimusten mukaan merkittävä osa nuorista on kiinnostunut yrittäjyydestä, mutta oppilaitokset eivät edelleenkään täysin pysty vastaamaan nuorten tarpeisiin saada riittävästi yrittäjyys- ja työelämätietoa. TAT Nuorten tulevaisuusraportin (2022) mukaan jopa 60 % nuorista halusi, että koulussa kerrottaisiin lisää työelämästä. Ysimittari-tutkimuksen (2020–2022) mukaan vain 34 % vastaajista koki, että koulu oli tarjonnut riittävästi tieto yrittäjyydestä.

Vaikka Suomessa ymmärretään jo yrittäjyyskasvatuksen merkitys nuorten työelämävalmiuksien kehittymisessä ja yrittäjyyskasvatus huomioidaan opetusta ohjaavissa dokumenteissa kaikilla kouluasteilla, yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa on vielä parantamisen varaa.

Yrittäjyyskasvatuksen vakiinnuttamiseksi osaksi oppilaitosten arkea tarvitaan vielä työtä eri tasoilla. Päättäjätason on varmistettava, että seutukunnalliset tai alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat ovat olemassa. Koulun tasolla rehtori on keskeisessä roolissa yrittäjyyskasvatusta tukevan toimintakulttuurin luomisessa ja resurssien kohdentamisessa.

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja, Talous ja nuoret TAT

Yrittäjyyskasvatusfoorumin tavoitteet seuraavalle vaalikaudelle

Yrittäjyyskasvatusfoorumi esittää yhteisiin keskusteluihin ja tutkimustuloksiin perustuen seuraavat tavoitteet vaalikaudelle 2023–2027. Tavoitteet julkistettiin maanantaina 6.2.2023 foorumin järjestämässä tilaisuudessa Pikkuparlamentissa.

1. Opettajien valmiuksia ja resursseja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta tulee vahvistaa.

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön johtama valtakunnallinen yrittäjyyden ohjausryhmä käynnistetään uudelleen.

3. Vuonna 2017 laaditut OKM:n yrittäjyyslinjaukset päivitetään.

4. Avataan keskustelu yrittäjyyden lukiodiplomin luomiseksi.

Yrittäjyyskasvatusfoorumi on tyytyväinen, että opetus- ja kulttuuriministeriö on vuosien varrella myöntänyt erityisavustusta nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen edistämiseen. Tämä on ollut merkittävää yrittäjyyskasvatustoimijoiden tekemälle pitkäjänteiselle työlle. Foorumi toivoo, että rahoitus edelleen säilyy ja palaa aikaisempien vuosien tasolle.

”Suomessa on useita loistavia yrittäjyyskasvatuksen toimijoita. Aineistoja, tukimateriaalia ja koulutusta on siis saatavilla. Opettajat tarvitsevat rohkaisua ja kannustusta yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen ja sen monipuolistamiseen”, toteaa Talous ja nuoret TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen.

 

Yrittäjyyskasvatusfoorumi on 14 toimijan välinen yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta edistävä verkosto johon kuuluvat Talous ja nuoret TAT, YES-verkosto, 4H-järjestö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, LUT-yliopisto, MTK ry, Nuori Yrittäjyys ry, OAJ, OPH, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Perheyritysten liitto, Skills Finland ry, Suomen Yrittäjät  ja Yrittäjän päivän säätiö.