YRITYKSILLE

 

Avullamme yritykset kantavat yhteiskuntavastuuta vaikuttavasti

TATin tavoitteena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Yleishyödyllisenä toimijana teemme tiivistä yhteistyötä kuntien ja elinkeinoelämän kanssa, jotta voimme mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle paremmat tulevaisuustaidot. Esimerkiksi ensimmäisten työelämäkokemusten mahdollistajina yritysten rooli on ratkaiseva.

Tarjoamme kunnille ja opetusalan ammattilaisille laajan palvelupolun, joka sisältää materiaaleja ja palveluita alakoulusta toiselle asteelle – aivan jokaiselle nuorelle. Kumppaneita meillä on kaikilla palvelupolkumme tasoilla pk-yrityksistä monikansallisiin pörssiyhtiöihin. Toimintaamme rahoittavat lisäksi muun muassa TT-säätiö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, säätiöt, OKM ja kunnat.

Käytännössä kumppanimme ovat mukana tarjoamassa lapsille ja nuorille mahdollisuutta tutustua eri toimialoihin. Samalla niiden toimintaa tehdään tunnetuksi vastuullisesti. Kumppanimme pääsevät osaksi aidosti vaikuttavaa edelläkävijäjoukkoa. TATin toiminnalla on tutkitusti merkittävä vaikutus nuorten asenteisiin, kuten haluun edistää yhdenvertaisuutta sekä hillitä ilmastonmuutosta.

Neuvottelemme jokaisen kumppanuuden yrityskohtaisesti siten, että yritykset pääsevät osallistumaan arvojensa mukaiseen toimintaan haluamallaan tavalla.

Tavoitamme vuosittain 200 000

lasta ja nuorta.

Palvelupolkumme on käytössä 250

kunnassa.

Toimimme 13

paikkakunnalla ympäri Suomen.

Kumppaniksi

Lähde mukaan yrityskumppaniksi?

Osallistu myös TATin toimintaan. Kumppaninamme tarjoatte lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua omaan alaanne ja teette toimintaanne tunnetuksi vastuullisesti.

Kumppanit

Mukana toiminnassa