/ Uutinen

Yrityskylän merkitys tutkittiin: koululaisten taloustietämys parani keskimäärin 17 prosenttia

Tuoreen Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaan Yrityskylä parantaa merkittävästi koululaisten talousosaamista. Tutkimuksen toteutti taloustieteen professori Panu Kalmi Suomen Akatemian rahoituksella.

Kalmin mukaan tulokset osoittavat, että talousasioita voi opettaa menestyksellisesti jo alakoululaisille.

– Talousasiat pitää pystyä esittämään käytännönläheiselle ja elämänmakuisella tavalla, jotta niiden hallinnasta tulee myöhemmin luonteva osa arkista elämää, Kalmi sanoo.

Pienoisyhteiskunta opettaa taloudenhallintaa

Yrityskylässä nuori oppii työelämästä, taloudesta ja yrittäjyydestä. Tietoja ja taitoja kartutetaan aluksi koulussa kymmenen oppitunnin verran. Kokonaisuus huipentuu vierailuun talouden toimintaa simuloivassa oppimisympäristössä, jossa oppilaat viettävät koulupäivän. Jokainen oppilas työskentelee ammatissa, saa palkkaa, oppii maksamaan laskuja ja kuluttamaan vastuullisesti.

– Yrityskylässä herätetään kiinnostus talousasioita kohtaan. Kiinnostuksesta syntyy motivaatio, jolla on koko elämän kattava vaikutus oman talouden hallintaan, kertoo Yrityskylän toiminnanjohtaja Tomi Alakoski.

– Alakoululaisten motivoiminen talousoppimiseen on tärkeää, sillä tuossa iässä ei ole ehditty myöskään omaksua huonoja taloudenhallinnan käytäntöjä. Peruskoulussa kyetään tavoittamaan vielä koko ikäluokka, Kalmi täydentää.

Yrityskylä tavoittaa kolme neljäsosaa ikäluokasta

Keskimäärin kuudesluokkalaisten tietämys talousasioista parani oppimisjakson aikana noin 17 prosenttia. Tulos saatiin vertailemalla koululaisten tietotasoa ennen osallistumista ja sen jälkeen. Tietämys lisääntyi eniten aiheista kuten ymmärrys korosta, yrityksen voitosta ja kilpailun vaikutuksesta hinnoitteluun. Tutkimuksessa ei havaittu sukupuolieroja.

– Saimme vihdoin luotettavaa tutkimustietoa Yrityskylän positiivisesta vaikuttavuudesta koululaisten talousasioiden oppimistuloksiin. Tämä on myös yhteiskunnallisesti merkittävä asia, sillä Yrityskylistä on hakenut talousoppia jo yli 160 000 kuudesluokkalaista, iloitsee Alakoski.

Yrityskylä lisäsi tutkimuksen mukaan myös kiinnostusta säästämiseen ja sitä kautta säästämisaktiivisuutta. Lasten mielestä he oppivat oman talouden hoitamisen ja työelämän kannalta hyödyllisiä taitoja.

Vaasan yliopisto keräsi tutkimusaineiston 46 koulusta Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Mikkelissä ja Seinäjoella lukuvuoden 2014–2015 aikana. Sekä alku- että loppukyselyyn vastasi noin 900 oppilasta.

Yrityskylä toimii kahdeksalla alueella ympäri Suomea ja tavoittaa tänä vuonna jo 45 000 oppilasta. Yrityskylien toiminnasta ja kehityksestä vastaa TAT.

 

Kuva: Lauri Rotko