/ Artikkeli

Z-sukupolvi kyseenalaistaa ennakoluulottomasti – myös auktoriteetit

Sukupolvien määrittely on hankalaa ja tarkkoja vuosilukurajoja on mahdotonta vetää. On kuitenkin olemassa tiettyjä piirteitä ja kokemuksia, jotka yhdistävät ja sitä kautta myös muokkaavat eri sukupolville ominaisia asenteita. Virhemarginaali on olemassa, ja jaottelut saattavat vaihdella maittain. Suomessa yleisesti käytetty karkea jako lienee, että X-sukupolvea edustavat 1970-luvulla syntyneet, kun taas Y-sukupolveksi taas mielletään 1980- ja 1990-lukujen lapset.

Taloustutkimus Oy:n tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen määrittelee Z-sukupolveksi vuonna 2000 ja sen jälkeen syntyneet. He ovat uuden vuosituhannen lapsia. Siinä missä edellistä Y-sukupolvea yhdistää lapsuuden lamakokemus ja nuoruudessa todistettu nousukausi, Z-sukupolvi elää nuoruuttaan ja lapsuuttaan erilaisten globaalien kriisien ja epävarman poliittisen sekä taloudellisen tilanteen keskellä.

– Z-sukupolvea yhdistää myös kasvaminen täydellisesti digitaalisen viestintäteknologian, kosketusnäyttöjen ja sosiaalisen median, maailmassa. He eivät ole kokeneet aikaa ennen iPhonea, Facebookia ja muita vastaavia, nykyaikaa määrittäviä ilmiöitä, kertoo Rahkonen.

Rahkonen epäilee myös Z-sukupolven edustajien olevan vähemmän materialistisia ja varovaisempia taloudellisesti kuin edeltävä sukupolvi, jotka nauttivat nuoruudestaan harvinaisen voimakkaalla nousukaudella.

– Koska vanhimmat Z-sukupolven edustajat ovat vasta 15-vuotiaita, heidän työelämäarvoistaan on vaikea vielä sanoa mitään varmaa. Mutta todennäköisesti he sijoittuvat työelämään hyvin, koska he ovat sopeutuvaisia ja avoimia. He ovat myös tottuneet jatkuvaan muutoksen ja dynaamisuuden tilaan, sanoo Rahkonen.

Horjuvat auktoriteetit

Kotikasvatuksen merkitys korostuu Z-sukupolven elämässä. Vaikutteita virtaa valtavasti ympäriltä – muualtakin kuin kotoa ja koulusta. Opettajan monopoliasema tiedon ja oppimisen suhteen on heikentynyt. Z-sukupolvi osaa kyseenalaistaa ja hankkia tietoa itse aikaisempia sukupolvia sujuvammin. Tämän vuoksi ristiriidat perinteisen opettamisen ja Z-sukupolven välillä ovat mahdollisia.

– Z-sukupolvi ei ota asioita annettuina vaan kyseenalaistaa niitä. He ovat kasvaneet rajattoman tiedon maailmassa. Opettaja tai pomo ei ole enää kyseenalaistamaton auktoriteetti kuin joskus aikaisemmin, kun tieto ja osaaminen oli harvempien etuoikeus, kertoo Rahkonen.

Z-sukupolvi odottaa tulevaisuudelta samoja, positiivisia perusasioita kuin muutkin sukupolvet. Toivelistalta löytyvät perhe, hyvä puoliso, viihtyisä työ ja koti. Työelämältä odotetaan hyvää johtamista ja yksilöllistä kohtaamista. Työmoraalin voidaan ennustaa olevan kunnossa. Kuitenkin lomien, työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet kasvavat edelleen.

– Perinteiden ja hyvien tapojen merkitystä pitää heille erikseen takoa päähän, mutta se kuuluukin ennen kaikkea vanhempien tehtäviin. Olen kuitenkin optimistinen Z-sukupolven suhteen: se on rohkea, muutosvoimainen ja aiempaa ennakkoluulottomampi sukupolvi. Pojasta ja tytöstä polvi paranee, toteaa Rahkonen.

 

Kuva: Teemu Granström

Kirjoittaja: Nina Pihlas